zaterdag 12 augustus 2017

16 september: start politiek jaar LSP Dender

 
De linkse socialisten regio Dender starten het politieke jaar met 2 activiteiten op zaterdag 16 september.

Om 16 uur is er een toelichting door Eric Byl over de voorbije internationale zomerschool in Barcelona die op meerdere vlakken historisch te noemen is voor onze politiek stroming.

De fusie met Izquierda Revolucionaria versterkt danig onze werking in de Spaanstalige wereld en maakt dat onze internationale vandaag actief is in een kleine 50 landen, verspreid over alle continenten. Deze internationale, het CWI,  onderscheidt ons van de rest van de linkerzijde en maakt het ons o.a. mogelijk internationale politiek tendensen vroegtijdig te detecteren en er adequaat op te reageren.

Bijvoorbeeld vanaf de geboorte van de antiglobaliseringsbeweging, de beruchte “Battle of Seattle” in 1999, was onze organisatie al van de partij. Hier zou pas in de zomer van 2001 de rest van de Belgische linkerzijde wakker schieten. Wij stonden toen al lang klaar met onze eigen antiglobalistische campagne “Internationaal Verzet.” Hetzelfde deed zich dit jaar voor met de heropflakkering van de internationale strijd voor vrouwenrechten waar we met onze campagne ROSA energiek in tussenkomen.

Internationalisme is bij ons zéér concreet: denken we maar aan de Belgische kameraden die een handje zijn gaan toesteken bij succesvolle (massa)campagnes in bijvoorbeeld Ierland en Seattle in de VS. Maar ook het verbinden van de syndicale strijd over de grenzen heen maakt hier deel van uit. Het meest recente voorbeeld is de solidariteit tussen de stakers van het grootste universitair ziekenhuis in Europa, het Charité in Berlijn, en de stakers van de logistieke diensten van 4 Londense ziekenhuizen (Barts) die in dienst zijn van de multinational Serco. Hier in België brachten we ook een kort bezoekje aan het hoofdkwartier van Serco in Brussel. Niet geheel onverwacht werd ons een kort onderhoud geweigerd. Dit zijn niet toevallig 2 arbeidsconflicten waar onze organisatie een belangrijke rol in speelt.

Vanaf 19 uur houden we een ROOD tuinfeestje voor het strijdfonds … want koken kost geld!  We voorzien in een continue stroom van tapas, warm en koud, met een democratische bijdrage van 5 euro per persoon. Verder zorgen we voor een doe-het-zelf cocktailbar waar je voor 7 euro je eigen cocktail kan in elkaar vijzen: Firefly, White Russian, Cuba Libre, (Virgin) Mojito, Gin Tonic … We voorzien uiteraard ook in rosé, proletarische pintjes en non-alcoholische dranken. De notoire koffiezuiper zullen we ook niet vergeten.

Beide activiteiten gaan door in ons partijlokaal DBS
 

donderdag 7 januari 2016

7 februari: carnaval Aalst


Boekvoorstelling "Verdedig het stakingsrecht" op 22 januari in het Volkshuis


Boek "Verdedig het stakingsrecht"

Auteur Geert Cool is jurist van opleiding en werkte van 2001 tot 2004 als advocaat gespecialiseerd in het arbeidsrecht. Vandaag is hij hoofdredacteur van maandblad ‘De Linkse Socialist’ en website socialisme.be. Ook is hij woordvoerder van de antifascistische campagne Blokbuster.

In ’t kort:

Beeld je in: een wedstrijd tussen twee boksers waarbij de ene bokser harde klappen uitdeelt, maar tegelijk als scheidsrechter bepaalt hoe de andere bokser mag terugslaan. Liefst door helemaal niet terug te slaan natuurlijk. Liefst met de handen op de rug gebonden, dat vecht gemakkelijker voor die eerste bokser.

Dit is natuurlijk een totaal absurd beeld. Toch is dit hoe de rechterzijde de klassenstrijd in ons land wil aanpakken. Alle verzet tegen het asociale regeringsbeleid moet gestopt worden. Daartoe wil rechts, met N-VA op kop, het stakingsrecht aanpakken. Het offensief doet ook de werkgevers van het Verbond van Belgische Ondernemingen (VBO) likkebaarden.
Hoe kunnen we de Belgische Thatchers stoppen? Hoe kunnen we het recht op collectieve actie verdedigen en hoe kunnen we sociale vooruitgang bekomen? Dat is het thema van dit boek. Verwacht er geen juridisch technisch exposé van, maar een politiek en syndicaal pamflet dat militanten argumenten en voorstellen aanbiedt om sterker te staan in de strijd voor een andere samenleving.

… en in ’t lang:

Over de aanvallen op het recht op protest en onze strijd voor sociale vooruitgang. 

De voorbije maanden zagen we de ene aanval na de andere op het stakingsrecht. Deurwaarders werden, met eenzijdige verzoekschriften, naar piketten bij de o.a. NMBS gestuurd, een mediahetze en de criminalisering van de acties in Luik,... Bij Bpost, tot nader order nog steeds een overheidsbedrijf, werden er niet enkel deurwaarders naar de piketten gestuurd. Er werd zelfs beroep gedaan op interim-krachten om de staking te breken! De eis van rechtspersoonlijkheid voor de vakbonden was tot voor kort het alleenrecht van extreemrechts, vandaag is dit een eis in het discours van werkgeversorganisaties en verschillende regeringspartijen. Bij de regionale staking in Henegouwen op 23 november, stelde minister van mobiliteit Di Antonio (CDH) dat de staking “ongepast” was in tijden van terreur en dreigde ermee twee keer na te denken over de dotatie aan de TEC (tegenhanger De Lijn).

Als het van de regering(en) en patronaat afhangt zal ook de terreurdreiging, onder het mom van nationale eenheid, gebruikt worden om onze democratische rechten af te bouwen. Zullen we in de toekomst nog enkel acties mogen voeren in die mate dat niemand er iets van merkt? Mogen we straks enkel in een speciaal daartoe aangelegde protestweide ver weg van de bewoonde wereld 'betogen' en enkel buiten de werkuren 'staken'?

Het doel van het offensief tegen het stakingsrecht is duidelijk: protest tegen het gevoerde beleid het zwijgen opleggen. De reden daarvoor is eveneens duidelijk. Zoals historicus en politicoloog Marc Hooghe stelde: “De arbeidersbeweging kan het meest realiseren als ze op straat komt en haar stakingsmiddel hanteert”. Het actieplan in 2014 heeft getoond wat de kracht van de arbeidersbeweging is, een tweede actieplan dat groter en harder was kwam er niet. Maar regering en patronaat zijn wel gewaarschuwd, ze willen niet meer in dezelfde situatie als in 2014 terecht komen. M.a.w., als het van hen afhangt, zullen ze ons met de handen op de rug binden om ons dan een pak slaag te geven.

Zover mogen we het niet laten komen. Enkel de georganiseerde arbeidersbeweging kan vandaag deze regering en dit besparingsbeleid stoppen. Zelfs zonder degelijk actieplan en weinig perspectief, kregen de vakbonden zonder veel moeite 100000 manifestanten op straat op 7 oktober. We zullen het stakingsrecht op dezelfde manier moeten verdedigen als onze voorouders het verworven hebben. Enkel strijd en solidariteit is een antwoord op die aanvallen op het stakingsrecht. Wij denken dat het verkeerd is om toe te geven aan de mediahetze en uit te kijken naar alternatieve of 'positieve' manieren van actievoeren, de regering weet wel dat we niet akkoord zijn. Ook een 'modernisering' van het herenakkoord zal weinig zoden aan de dijk leggen. Laten we niet vergeten dat het de werkgevers waren die de afspraken als eerst aan hun laars lapten, op een moment dat de inkt van het akkoord nog niet droog was.

De enige weg vooruit is ons organiseren en de strijd voeren tegen deze regering, het besparingsbeleid en de aanvallen op ons stakingsrecht. Tijdens het actieplan in 2014 hebben we een glimp gezien van wat de Belgische arbeidersbeweging in staat is. Tijdens de boekvoorstelling, zal de auteur, Geert Cool, ingaan op dit thema en voorstellen aanbieden om sterker te staan in de strijd voor andere samenleving.

dinsdag 13 oktober 2015

Een spook waart door het Aalsters Volkshuis …


Wegens de enthousiaste reacties op de eerste bijeenkomst van MARXISME in het VOLKSHUIS in september beslisten de aanwezigen om er een maandelijks vervolg aan te breien en ook anderen uit te nodigen. Je hoeft heus geen diploma filosofie op zak te hebben maar deelnemen, betekent allerminst ‘vrijblijvende of passieve consumptie’ (het  smeermiddel voor de keel buiten beschouwing gelaten) Het marxisme verder uitspitten, als kompas voor concrete actie, beschouwen we immers als een groepsgebeuren.

De hoofdthema’s voor de bijeenkomsten komen spontaan en organisch bovendrijven tijdens de discussies. Elke sessie duurt van 19u30 tot 22u (inclusief pauze) en volgt een vast stramien:  eerst een korte beschouwing over de politieke actualiteit, gevolgd door een stevige inleiding over het hoofdthema en last but not least wordt ruim de tijd genomen voor vragen en discussie. De gezonde mix van deelnemers zorgt voor een interessante interactie: niet enkel mannen (met baarden) maar ook vrouwen, vakbondsafgevaardigden, jongeren én uiteraard filosofen. De jongste deelnemer, baby Kobe, vond het alvast best te pruimen ;-)

Het verdere hoe en waarom van MARXISME in het VOLKSHUIS kan je lezen in het vorige artikel op deze blog.

Interesse?

De maandelijkse bijeenkomst staat open voor zowel beginnende als doorwinterde vakbondsmilitanten, politieke activisten van allerlei pluimage, ook-marxisten, nieuwsgierige sociaaldemocraten, situationisten en andere tisten. Fascistische roofingbranders worden echter kordaat de deur gewezen.

Tweede sessie MARXISME in het VOLKSHUIS (Houtmarkt 1 in Aalst)
vrijdag 23 oktober om 19u30
Hoofdthema: marxistische economie


info en contact: aalst [at] socialisme.be

maandag 21 september 2015

MARXISME in het VOLKSHUIS


Terug naar de bron ter versterking van de socialistische linkerzijde door vorming, debat en praktijk.

Door de aanhoudende systeemcrisis van het kapitalisme en het agressieve neoliberalisme dient de linkerzijde zich dringend te bezinnen, niet enkel internationaal maar ook lokaal.  Op internationaal vlak zien we een actieve zoektocht naar echte linkse ideeën die consequent breken met de besparingslogica. In Groot-Brittannië heeft de kandidatuur van Jeremy Corbyn voor het voorzitterschap van Labour heel wat stof doen opwaaien. Corbyn liet grote zalen vollopen met zijn antibesparingsverhaal waarmee hij niet enkel gedesillusioneerde partijveteranen aantrok maar ook een hele nieuwe laag van jongeren. In de VS zien we een vergelijkbare ontwikkeling bij de campagne van Bernie Sanders (de zelfverklaarde socialist uit Vermont) voor presidentskandidaat van de Democraten.

De linkse socialisten komen op internationaal vlak actief tussen in dit proces, niet in het minst in Griekenland, in Ierland (met campagnes van burgerlijke ongehoorzaamheid) en zélfs in Seattle (VS) met deelname aan het stadsbestuur. In onze eigen “bruine Denderstreek” waar nationalistisch (extreem)rechts het sterkst staat in Vlaanderen kunnen we niet op onze lauweren blijven rusten. We beseffen dit maar al te goed en vinden het hoog tijd om terug te grijpen naar de fundamenten van de moderne socialistische arbeidersbeweging: het wetenschappelijk socialisme of het marxisme.

Marxisme: nooit van gehoord?

Er wordt veel uit de nek gekletst als het woord marxisme valt. In het beste geval volgt er dan een pijnlijke stilte of hoongelach. Dit laatste horen we regelmatig uit academische hoek of andere zelfverklaarde opiniemakers die ooit een boek gelezen hebben van één of meerdere auteurs die zelf ooit eens een boek OVER Marx ter hand genomen hebben. Er bestaan heel wat adjectieven en dooddoeners om marxisten stante pede te diskwalificeren: dogmatisch, autoritair, historisch-deterministisch, roepen van uit de zijlijn, enkel oog voor het economische, humorloos …  Het marxisme heeft echter niets met dit alles te maken maar sleept inderdaad spijtig genoeg de loodzware erfenis van vervormingen en verdraaiingen mee van zowel het stalinisme als de sociaaldemocratie.

”A new hope?”

De nieuwlinkse politieke formaties zoals Syriza en Podemos golden tot voor kort als het lichtend pad voor de  (verwarde) linkerzijde. De limieten van dergelijke politieke formaties zijn echter pijnlijk duidelijk geworden door de knieval van de Griekse premier Tsipras voor de Trojka.
Niet enkel een discussieclub …

Daarom nemen we het initiatief tot het organiseren van avonden van “Marxisme in het Volkshuis” in Aalst. Hierbij willen we ons echter niet beperken tot vrijblijvende vormings- en discussieclub maar willen we ook stappen vooruit zetten in de concrete praktijk. Wat dat betreft, laten we de praxis liever op een natuurlijke, organische manier ontwikkelen.


Interesse? Contacteer ons via aalst [at] socialisme.be