donderdag 7 juni 2018

persbericht: protest 9 juni tegen N-VA campagnebus in Aalst


Op 9 juni doen Theo Francken en Ben Weyts met de campagnebus van N-VA Aalst aan. Verschillende organisaties zullen tegelijkertijd een ludiek protest laten horen om duidelijk te maken dat niet iedereen gediend is met de verdeel- en heerspolitiek van de grootste regeringspartij.

Michael Bal (Jongsocialisten) : “Het meest geliefde doelwit van de N-VA en meteen ook de zwakste groep zijn de vluchtelingen. Door de systematische ontmenselijking van vluchtelingen waren de reacties op o.a. sociale media naar aanleiding van de dood van de tweejarige Mawda navenant. Het is een herkenbaar mechanisme dat in een duister verleden ook toegepast werd."

Bart Van der Biest (Linkse Socialistische Partij): “De truc met: ‘Kijk daar een vluchteling die komt profiteren’ moet de aandacht afleiden van de nooit geziene sociale afbraak door de regeringen: het ondergraven van de lonen (indexsprong), verhoging van de pensioenleeftijd en continu gepruts aan de berekening van die pensioenen met o.a. het voorstel tot het beruchte pensioen met punten, zware besparingen in de gezondheidszorg, afbraak van de openbare diensten, … Tegelijkertijd worden de superrijken en de grote bedrijven dik in de watten gelegd.”

Alexander Van Ransbeeck (PVDA): “We moeten bouwen aan een maatschappij waar sociale rechten en mensenrechten voor werknemers én vluchtelingen gegarandeerd worden. Dat doen we niet met besparingen of door nieuwe gevechtsvliegtuigen aan te kopen. Dat is het recept van de N-VA en komt enkel de 1 % rijken ten goede. Er is een sociale beweging nodig die samen de problemen van de mensen aanpakt. Met de optocht van zaterdag helpen wij mee die beweging voor maatschappijverandering op te bouwen."

Optocht voor de onbekende vluchteling 
Zaterdag 9 juni om 10u30, Volkshuis (Houtmarkt Aalst)