maandag 11 juni 2018

Aalst: waar nieuw en oud extreemrechts elkaar ontmoet … in de N-VA.


Tekst van het pamflet uitgedeeld op de ludieke actie van 9 juni in Aalst.

Gelukkige dagen voor Karim Van Overmeire

Een droom gaat in vervulling voor één van de coauteurs van het beruchte 70-puntenplan van het Vlaams Blok en voormalig praeses van de Gentse NSV. Karim Van Overmeire is uiteindelijk (via een omweg én tijdelijk) burgemeester van Aalst! (*) ‘Plaatsvervangend burgemeester’ bekt toch beter dan ‘tweede schepen’, niet? En tegelijkertijd lijkt de ideologische opvolging ook verzekerd door een nieuwe jonge generatie.

(* Sinds donderdag 7 juni heeft Christoph D'Haese zijn taken als burgemeester opnieuw opgenomen, zij het voor een paar uurtjes per dag)

Zoek Wally … euh: Stijn!

Student uit Herdersem Stijn Everaert en nummer 22 op de lijst voor de gemeenteraad is het jongste bestuurslid van N-VA Groot Aalst.  Als je zijn voorstelling op de officiële webstek van N-VA Aalst bekijkt, lijkt er geen vuiltje aan de lucht … maar zoals doorgaans bij de N-VA: schijn bedriegt.

Op diezelfde website wordt hij voorgesteld als “idealist en ideoloog.” Een mooi eufemisme voor wat er straks gaat volgen … Verder schrijft men: “Stijn is actief in Jong N-VA Kanton Aalst, waar hij de functie van secretaris waarneemt. In de Afdelingsraad vertegenwoordigt hij onze afdeling samen met jongerenvoorzitter Lauri De Wever.”

“Jong N-VA is een vereniging met vele leden en dus verschillende overtuigingen. Dat vindt Stijn een troef, hoe meer jongeren zich een mening vormen over politiek thema’s, hoe beter. Daarnaast is hij actief in de Vlaamse Volksbeweging en lid van het Davidsfonds.” Zéér vreemde uitspraak voor iemand die lid is van organisaties die zich vooral bezig houden met het lastig vallen van andersdenkenden … Maar daar komen we meteen op terug. Wie verwacht dat er vervolgens nog  een paar organisaties opgesomd worden, komt van een kale kermis terug. Onze beste Stijn vergeet te vermelden … de klassieke neofascistische NSV (zie foto onder) én de nieuwrechtse, identitaire ‘Schild & Vrienden.’

NSV niet langer exclusieve kweekbodem voor Vlaams Belang

De traditionele straatvechters van de Nationalistische Studenten Vereniging (NSV) behoeven voor de oudere jongeren onder ons geen voorstelling maar blijkbaar is daar sinds de steile opmars van de N-VA toch wat veranderd als officieuze kweekbodem voor het Vlaams Belang. Sinds het overdonderend politiek en electoraal succes van de N-VA heeft elitair extreemrechts een comfortabel warm nestje gevonden in de schoot van de grootste regeringspartij. Het doet ons denken aan de oude Volksunie vóór de extreemrechtse afscheuring(en) eind jaren ’70. Het Vlaams Belang moet het tegenwoordig stellen met “de overschot”: folklorefascisten en derderangsfiguren in allerhande kleuren en gradaties. Echter, ambitieuze extreemrechtse studenten van NSV, KVHV, Schild & Vrienden … weten dat de N-VA the place to be is om carrière te maken én invloed uit te oefenen.

Schild & Vrienden

Schild en Vrienden (S&V) ontstond “spontaan” onder leiding van de ambitieuze en would-be SS führer Dries Van Langenhove als ordedienst voor het rondreizend propagandacircus van Theo Trump Francken. Ondertussen laten ze zich regelmatig opmerken op sociale media volgens de regels van de kunst van “Génération Identitaire“ en de Amerikaanse Alt-right. In de reële wereld beperken deze hippe fils-à-papa fascisten zich doorgaans tot kleine acties. Tot nog toe was hun grootste mobilisatie een 50tal personen tijdens de laatste NSV-betoging in Gent in maart 2018. Vóór die betoging lieten ze een aparte groepsfoto nemen om aan te tonen dat zij the new kids on the block zijn.

Niet enkel "puberaal facebookgedoe" ...

Eén van de voorkeursactiviteiten van extreemrechts, intimidatie van andersdenkenden, beperkt zich echter niet tot het klassieke trollen op sociale media. In Gent ging S&V al dan niet onder leiding van ambitieuze Dries al een paar keer tot fysieke actie over: het aftrekken en vernielen van spandoeken tijdens een vluchtelingenactie van NGO’s aan het Gravensteen, diefstal en “mediageniek verbranden” van de grote rode vlag van het ABVV-gebouw op de Vrijdagsmarkt én het fysiek intimideren van studentenactivisten. Als ze zich op een stakingspiket vertonen, is het doorgaans om “goedlachs te provoceren” of om met vakbondsmateriaal aan de haal te gaan.

Schild & Vrienden in Aalst

Ondanks het feit dat Stijn, de Aalsterse undercover S&V’er, zich graag laat fotograferen in grote groepen, is hij nergens te bespeuren als er actie gevoerd wordt door een klein groepje Schild & Vrienden … in Aalst. In Aalst komt hij enkel in the picture als jonge N-VA’er. Bij de zwartepietenactie van Schild & Vrienden op de Aalsterse Grote Markt vorig jaar was hij nergens te bespeuren. Aalstenaar Yoni De Smet moest het dan stellen met versterking van (NSV) commilitones van buiten Aalst: één uit Gent en één uit Sint-Niklaas.

Waarom dit verhaal? Mensen met een beetje ervaring in de antifascistische beweging weten dat neten luizen kunnen worden. Dat Schild & Vrienden steeds de grens opzoekt hoe ver ze kunnen gaan, is ook niet meteen geruststellend. En last but not least: er zit geld achter. Zo worden zij o.a. gesponsord door de Marnixring.

“Marnixring Internationale Serviceclub vzw bestaat op dit ogenblik uit een zestigtal ‘ringen’ en telt meer dan 1300 leden in Vlaanderen, Nederland, Frans-Vlaanderen en Zuid-Afrika.” (website Marnixring) Bij de opsomming van die landen hoeven we er geen tekeningetje bij te maken van waar de wind waait. Extreemrechts ingebed in een “salonfähige” regeringspartij is veel gevaarlijker voor de linkerzijde dan de gebruikelijke clubjes van marginale biernazi’s.

Zoals de NOIG Verontruste Aalstenaars (NOIG VA) destijds zeiden: “We houden jullie in het oog!”