zaterdag 27 augustus 2011

Sociale onrust in het ASZ: terug van nooit weggeweest.

Sinds de staking in november 2008 is de rust nooit echt teruggekeerd in het Algemeen Stedelijk Ziekenhuis (ASZ) met campussen in Aalst, Wetteren en Geraardsbergen. Daarna volgden nog heel wat stakingsdagen, betogingen en prikacties. Anno 2011 is nog steeds dezelfde problematiek reden van acties: het laten uitdoven van het ambtenarenstatuut (de vaste benoeming met alle voordelen), de schaamteloze zelfbediening van de directie en de oplopende werkdruk.

Terwijl het personeel gevraagd wordt in te leveren (5 dagen betaald sociaal verlof en vrije dagen voor bloed geven) wil de directie zich doodleuk een fikse opslag toekennen omdat hun verloning zogezegd niet concurrentieel is met die van andere ziekenhuisdirecties.

Deze zomer hadden er al 2 prikacties plaats tegen de “eerst oompje en dan oompjes kinderen” mentaliteit van de directie. De directie heeft zichzelf benoemd in de allerlaatste benoemingsronde terwijl heel wat personeel in de kou bleef staan en dus contractueel blijft. Ze moeten werken tot 60 jaar in tegenstelling tot het gewoon personeel (tot 65 jaar). Nu vinden ze dat ze te weinig verdienen en willen zichzelf een surplus geven van 500 euro en een onkostenvergoeding van 250 euro, beiden per maand.

Als compensatie eisen de vakbonden maaltijdcheques van 6 euro voor het personeel. Na het directiecomit√© van 5 september volgt er een personeelsvergadering waar er zal beslist worden over mogelijke acties. Wordt vervolgd …

Vorige acties ASZ: zie archief vakbondsacties ASZ & stadsdiensten

Naschrift:
De raad van bestuur en de vakbonden van het ASZ komen terug samen op 12 september. Tot dan wordt er geen actie gevoerd.

Het Nieuwsblad: Personeel ASZ beslist voorlopig niet te staken