zondag 11 september 2011

Geslaagde startmeeting van Rood! Aalst

Ondanks de expliciete verontschuldigingen van een tiental kameraden kwamen 20 mensen op vrijdagavond 9 september naar Erik De Bruyn luisteren in het Wereldhuis in Aalst.

Dit is naar Aalsterse normen een geslaagde opkomst voor een linkse politieke meeting. Er werd geen publieke campagne gevoerd voor de bijeenkomst maar enkel gebruik gemaakt van het netwerk van "oude bekenden" en mond aan mond reclame. Om te vergelijken: één van de laatste publieke verkiezingsmeetings van GROEN! wist 10 mensen te verzamelen en vergelijkbare meetings in het ABVV brengen doorgaans een publiek samen in dezelfde ordegrootte van de voorbije Rood!-meeting. Naast partijloze socialisten waren er groepjes van LSP, PVDA en individuen van V-SB, Animo, (voormalige) KP.

Erik gaf eerst een korte inleiding van een half uur en dan was het de beurt aan het publiek om tussenkomsten te maken en vragen te stellen. In het begin verliep dit eerder wat stroef maar uiteindelijk liep alles los. Er waren ook de nodige vragen en opmerkingen van PVDA'ers waarvan we het antwoord kunnen samenvatten als volgt: Rood! heeft zijn historische wortels in de anti-stalinistische linkerzijde wat voor de nodige verschillen zorgt met de PVDA. Dit sluit echter samenwerking op diverse vlakken niet uit.

Daarnaast legde Erik ook de nadruk op het feit dat Rood! geen "papieren ledenbeweging" is maar dat er verwacht wordt dat leden de handen uit de mouwen steken. Met de kat uit de boom te kijken, gebeurt er niets. Een nieuwe socialistische partij kondigt men niet af per decreet maar moet groeien vanuit de basis, het is een proces. Vandaar dat Rood! zich een beweging noemt en geen partij; het is eerder een partij in wording. Dit is ook het geval voor het programma: het programma wordt niet gepresenteerd als te nemen of te laten maar zal vorm krijgen door een democratisch debat onder de leden. Hiervoor zal er o.a. een formeel stichtingscongres doorgaan van Rood! in januari 2012 in Antwerpen. Na de meeting werd er nog wat nagepraat, wat voor sommige kameraden uitliep tot de vroege uurtjes ...

De eerste betalende leden van Rood! in Aalst zijn er; nu komt het er op aan om een lokale werking gestalte te geven in de regio.

Waarom zet JIJ de stap niet?

(voorlopig) contact:
aalst[at]socialisme.be