vrijdag 24 augustus 2012

stemoproep ROOD! Regio Dender/ Zuid Oost Vlaanderen


Leden van ROOD! zijn actief in de regio Zuid Oost Vlaanderen/ Denderstreek. Aangezien ROOD! een pluralistische linkse beweging in opbouw is en dus geen “afgewerkte monolithische partij” is een concrete stemoproep voor de gemeenteraadsverkiezingen niet zo eenvoudig. De leden beperken zich immers niet tot het ondersteunen van lijsten onder eigen vlag (zoals in Antwerpen, Gent, Heist, Niel, Oostkamp, Oostende, ...) maar zijn ook actief in lokale linkse lijsten met verschillende namen (bijvoorbeeld “Democratie Edegem”) Wij doen even de ronde voor onze eigen streek …

In Dendermonde is er een lijst van LSP. In Zottegem nemen we actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen met eigen kandidaten onder de vleugels van LEEF! In Herzele roepen we uiteraard ook op om voor LEEF! te stemmen. In Erpe-Mere is er een LEEF!-kandidaat op de gezamenlijke lijst van SP.a en Groen.

Wat Aalst betreft, kregen enkele vooraanstaande BBTK-militanten het aanbod om individueel of in groep als een ROOD!-blok op de lijst van Groen te staan. Na intern overleg zijn we hier niet op ingegaan aangezien we onze handen vol (zullen) hebben met vakbondszaken en dit niet echt past in het breder perspectief van ROOD! naar de parlementsverkiezingen van 2014 toe. Het is immers de bedoeling om tegen 2014 kunnen uit te pakken met linkse eenheidslijsten (aan beide kanten van de taalgrens) die voor het eerst sinds decennia de kans op een linkse stem in het parlement reëel maken. Anderzijds is er ook de steun van Groen aan het besparingsbeleid op federaal vlak en in diverse gemeenten. Hiermee betwisten we niet de verdiensten van lokale mandatarissen van Groen maar door het feit dat de partij op beleidsniveau steeds mensen plaatst die “niet rechts, niet links” (noch mossel noch vis) zijn, gaan de echte vervuilers, de kapitalisten, steeds vrijuit en betalen wij, gewone stervelingen, ons bont en blauw. 

Voor de provincie roepen we in het kiesdistrict Aalst op om te stemmen voor Anja Vanrobaeys (nummer 2 op de sp.a provincielijst) Waarom? Anja is vakbondsafgevaardigde, consequent socialiste én in Erpe-Mere lijsttrekker en bezieler van de links-oppositionele éénheidslijst van sp.a-GROEN-LEEF!

In gemeenten waar er geen uitgesproken linkse, rebelse lijst bestaat waar ROOD! een organische band mee heeft, roepen we – los van persoonlijke sympathieën -  op om te stemmen voor strijdbare en kritische vakbondsafgevaardigden die kandideren op diverse, zo links mogelijke lijsten. Dit is een concrete formule voor een stemoproep zonder echter illusies te wekken. Zogenaamde “vakbondskandidaten” riskeren soms in het gekende rijtje terecht te komen van de excuus-Truus, alibi-Ali … de rode Ronny als “dankuwel-delegee”? Als het er echt op aankomt, weten we hoeveel de stem van de arbeidersbeweging waard is in de traditionele progressieve partijen: noppes en een schouderklopje.

Voor de gemeenteraadsverkiezingen hebben we maar 1 wens: dat de consequente linkerzijde  er versterkt uitkomt om zo op lokaal en nationaal vlak hand in hand met de militante basis van de vakbonden beter tegengas te kunnen geven tegen de besparingstrein die na het tijdelijk electoraal oponthoud van 14 oktober terug op volle snelheid zal komen. … En dat de verschillende componenten van de buitenparlementaire linkerzijde na de gemeenteraadsverkiezingen naar het voorbeeld van het Griekse SYRIZA en Franse Front de Gauche leren constructief samenwerken met respect voor ieders eigenheid met de parlementsverkiezingen van 2014 in het achterhoofd. Maar we blijven realistisch: Rome is ook niet op 1 dag gebouwd ;-)