vrijdag 26 oktober 2012

Geslaagde eerste actie van "Noig Verontruste Aalstenaars"


Gisteren kwamen 72 mensen opdagen om te protesteren voor de ingang van het Aalsterse Volkshuis waar een partijbestuur van SP.a doorging. De opkomst was helemaal niet slecht gezien er slechts op 3 dagen gemobiliseerd werd. De haastige actie van Animo van vorige zondagnamiddag bracht op 3 uur tijd 30 mensen op de been. Hopelijk neemt het aantal actievoerders verder exponentieel toe voor het volgende protest op 5 november. Het bulk van de betogers waren vakbondsmilitanten van diverse centrales met al dan niet een lidkaart van de SP.a. Ze kwamen er protesteren tegen de coalitievorming waarbij SP.a met N-VA in zee wil gaan en daarmee meteen ex-VB-kopstuk Karim Van Overmeiren tot schepen van ‘Vlaamse zaken’ maakt. Het protest van "Noig Verontruste Aalstenaars" werd gesteund door mensen van diverse organisaties (BBTK, Blokbuster-LSP, PVDA, LEEF!) en individuen (van Buurtsport, Wereldhuis, SP.a, Groen en andere vakbondscentrales dan BBTK). Ook ABVV Oost-Vlaanderen sprak zich deze week uit tegen de Aalsterse coalitie als “laboratorium voor het uittesten van de extreem Vlaams-nationalistische recepten.” 

We betreuren dat enkel Het Laatste Nieuws een objectief en correct verslag van de actie gaf; andere media deden zelfs geen moeite om de schijn van onpartijdigheid hoog te houden. Een andere uitzondering op de regel was de reportage op TV OOST.


Op maandag 5 november volgt een nieuwe actie aan de algemene ledenvergadering van SP.a. Wordt vervolgd ...

* Achtergrondinfo over Karim Van Overmeire: "Van straat-fascist naar parlementaire fascist naar crypto-fascist - zoek de drie gelijkenissen.": artikel op de website van 't Uilekot

* Meer foto's van de actie op socialisme.be 


Tekst pamflet dat tijdens de actie werd uitgedeeld:

Noig Verontruste Aalstenaars TEGEN een schepen van uitsluiting >>>>>>>> VOOR een schepen van onthaal! VOOR een sociale oppositie tegen de rechtse N-VA politiek!
Wordt Aalst hét laboratorium voor uitsluiting én sociale afbraak?

Er is ondertussen al veel inkt gevloeid (en internetonzin uitgekraamd) over de toekomstige herverfde bruine schepen van Vlaamse Zaken Karim Van Overmeiren. Op radio 1 in het programma De Ochtend wist Van Overmeiren himself deze week te melden dat: “Behalve enkele punten wil ik geen afstand doen van het 70-puntenplan, het is geen jeugdzonde." Voor wie nog enige twijfel mocht hebben …

Of het verantwoord is geld te investeren in Vlaamse symboliek en dito folklore (vlaggen, aanpassing straatborden …) terwijl er 700 Aalsterse gezinnen leven van voedselpakketten, valt te betwijfelen. En of dát het “Vlaams karakter(?)” van Aalst zal behouden, lijkt ook eerder twijfelachtig. Met het OCMW onder de bevoegdheid van de N-VA zal de jacht op de zogezegde “sociale fraudeurs” geopend worden … terwijl de bedrijven die de laatste jaren honderden werknemers op straat gezet hebben misschien een Vlaamse vlag cadeau krijgen? Er is inderdaad een influx van “niet-volbloed Aalstenaars/Vlamingen” (of hoe moet je anders “vreemdelingen” definiëren volgens meneer Van Overmeiren?) naar onze stad maar deze mensen ontvluchten het onbetaalbare Brussel en zijn grootstedelijke problematiek. Deze mensen verdienen een degelijk onthaal om een geslaagde integratie een kans te geven en geen schepen van uitsluiting. De crisis slaat hard toe in ons land, denken we maar aan de sluiting van Ford Genk, en zet ook de gemeentefinanciën onder druk. Zal de N-VA de hakbijl zetten in het gemeentepersoneel om een “verantwoord” financieel beleid te voeren in onze stad? Wij als Noig Verontruste Aalstenaars maken ons daar terecht zorgen over.

Voor ons is deze actie een eerste stap naar iets groters en wij roepen dan ook alle organisaties en individuen die dezelfde bekommernissen delen om de hoofden bij elkaar te steken want we gaan sowieso 6 jaar lang met een rechts en antisociaal N-VA beleid opgescheept zitten.

Samen sterk voor een warm en solidair Aalst!

Met de actie vandaag én die op maandag 5 november (datum van de algemene ledenvergadering van de SP.A), doen wij een oproep aan alle leden om te stemmen tegen een bestuursakkoord dat het rechtse N-VA-programma moet uitvoeren.
 
Een efficiënte manier om de actievoerders te tellen was het uitdelen van een ludieke, carnavaleske sticker aan elke deelnemer, in carnavaltermen beter gekend als "tetteplekker." (zie cartoon boven) Aalst zal altijd Aalst blijven ;-)