dinsdag 6 november 2012

SP.a gaat in zee met Karim Van Overmeire én de rest van N-VA

TV-reportages:


Fotoreportages:


Volgend artikel probeert op chronologische wijze de gebeurtenissen van de laatste 14 dagen in Aalst te schetsen ...

SP.a gaat in zee met Karim Van Overmeire én de rest van N-VA ...

De afgelopen 14 dagen stond Aalst in het middelpunt van de belangstelling. Deze keer niet om één of ander "carnavalesk incident" in de meest ruime betekenis van het woord maar omwille van de coalitievorming. 

Dat de SP.a met de N-VA in zee ging, was blijkbaar op zich geen punt, ook niet voor de anti-coalitie SP.a'ers aangezien er een voorakkoord bestond. De poppen gingen echter aan het dansen met de aankondiging van een schepen van Vlaamse Zaken en integratie. En insult to injury zou dit schepenambt uitgeoefend worden door Karim Van Overmeire, tot 2010 de sterke man van het Vlaams Belang in de brede regio én co-auteur van het beruchte 70 puntenplan. In zijn CV kunnen we het lidmaatschap van allerhande extreemrechtse actiegroepen terugvinden ... zoals het een echte die hard Blokker betaamt.

Andere bevoegdheden die onder Van Overmeire vallen zijn onderwijs, bibliotheek en internationale samenwerking. Voor diegenen die weten hoe destijds het Front National in Orange huishield, weet wat er mogelijk is met zulke bevoegdheden in de handen van extreemrechts. Dat Van Overmeire met zijn overstap naar de N-VA gewoon een andere weg koos om het extreemrechtse programma te helpen realiseren, wordt met de dag duidelijker.

De geboorte van de Noig Verontruste Aalstenaars

Het vuur van het protest in Aalst zelf werd aangestoken door een inderhaast ineengeflanste actie van Animo Nationaal op zondag 21 oktober aan het station van Aalst. Bruno Tobback had dat weekend het licht op groen gezet toen hij stelde dat een coalitie met van Overmeire geen brug te ver was maar vele bruggen te ver. Van Animo zelf was er amper volk. Die warme zondagnamiddag werd echter de oproep tot actie opgepikt via email en facebook door militanten met een socialistische achtergrond maar zonder directe bindingen met de SP.a: BBTK, LSP, PVDA. Op enkele uurtjes tijd werden er dan toch nog 30 mensen gemobiliseerd waaronder ook onafhankelijken en individuele SP.a-leden. Er wordt altijd gesteld dat je het ijzer moet smeden als het heet is ... Dus riepen we vlak na de actie een ad hoc vergadering samen met 20 deelnemers waar uiteindelijk de Noig Verontruste Aalstenaars werden geboren. Onder de aanwezigen waren verantwoordelijken van diverse organisaties (BBTK, LSP-Blokbuster, PVDA) en individuen/onafhankelijken uit diverse hoeken (LEEF!, Buurtsport, Wereldhuis, SP.a ...) Kort nadien zou LEEF! zich ook officieel als organisatie achter Noig VA scharen.

Een eerste actie onder de vlag van Noig VA ging dan enkele dagen later door op donderdag 25 oktober aan het Volkshuis waar het partijbestuur van SP.a bijeenkwam om zich over de heikele kwestie te buigen. Een kleine 80tal mensen waarvan het bulk vakbondsmilitanten gaf present op het protest onder ruime belangstelling van de lokale pers. Hier werd een eerste pamflet uitgedeeld waar we meteen duidelijk maakten dat niet enkel de figuur van Karim Van Overmeire er teveel aan was maar ook de volledige politiek van de N-VA van uitsluiting en sociale afbraak. Door deze actie vonden nog meer individuen hun weg tot de Noig VA en sloten zich aan bij het organisatiecomité (dat dienst doet als een soort van dagelijks bestuur) 

Het Aalsters protest haalt de nationale media


De volgende stap was de actie tijdens de algemene ledenvergadering van de SP.a op maandag 5 november. Om ons protest kenbaar te maken aan de ruimere buitenwereld werd het initiatief gestart van een petitie die uiteindelijk op 5 dagen tijd een 500tal handtekeningen zou ophalen. Onder de ondertekenaars: kunstenaars (o.a. van Union Suspecte, Ulthima Thule), muzikanten (Derek, William Souffreau, Gerry Vergult, Jan De Wilde) , vakbondssecretarissen en leden (o.a. Caroline Copers, algemeen secretaris Vlaams ABVV en heel wat BBTK en ACOD-mensen), plaatselijke inwoners van Aalst en omstreken, schrijvers (Rachida Lamrabet, Peter Holvoet Hanssen, Didi De Paris, Freek Neyrinck), intellectuelen (Rik Pinxten, Ico Maly, Marc Spruyt, Herman De Ley, Jan Blommaert,…), sp.a-mensen (o.m. Daniël Termont) mensen uit diverse bewegingen (Animo, Kritische christenen, vzw Climaxi, vzw 't Uilekot, 11 11 11) enz…

Ondertussen planden de andere vakbondscentrales (buiten BBTK) van het ABVV ook een actie op 5 november. De Noig Verontruste Aalstenaars werden vermeld in De Zevende Dag én de cartoon (van Ronny Barracuda i.s.m. Moer) verscheen minutenlang op het grote scherm achter de sprekers. Het publiek schoot spontaan in een lach ... De cartoon diende als "tetteplekker" (een Aalsterse carnavaltraditie) voor de eerste actie van Noig VA. 

Het verwijt van het pro-coalitiekamp dat de Noig VA vooral van buiten Aalst komen, houdt geen steek. Er moet verschil gemaakt worden tussen de ondertekenaars van de petitie én de actievoerders op het terrein zelf. En dan is er ook nog het feit dat de hele situatie de grenzen van Aalst ruim overschrijdt: Aalst als laboratorium voor het Vlaanderen van na de verkiezingen in 2014 volgens de asociale N-VA recepten?

D-DAY

Maandagavond 19 uur aan het Volkshuis ... Een kleine 100-tal activisten met heel veel rode (vakbonds)vlaggen vertrekken in optocht naar de vergaderzaal van de SP.a . Persmensen en camera's lopen elkaar voor de voeten. Buiten de in overvloed aanwezige BBTK-vlaggen merken we ook nog vlaggen op van de deelnemende organisaties en een vlag van het Brusselse Front Anti Fasciste (FAF) en één enkele SP.a-vlag. Uiteraard waren er ook heel wat niet-georganiseerde maar geëngageerde Aalstenaars aanwezig. De aard van de eerste acties (gericht naar de SP.a) zorgde ervoor dat tot hiertoe de Noig VA vooral appel deed naar de traditionele socialistische achterban.

Toen we met de betoging aankwamen aan ontmoetingshuis De Brug stond er al een groep van ABVV'ers aan de deur. De straat vulde zich met rode vlaggen en elke SP.a'er moest zich door de protestmassa murwen om de zaal binnen te geraken. Ondertussen sloten nog meer demonstranten zich bij de actie aan. De verhouding was ongeveer als volgt: 292 leden van de SP.a binnen en ongeveer 120 tot 150 demonstranten buiten. Het riep herinneringen op van toen vakbondsmilitanten in Limburg tijdens een ludieke actie de rug toekeerden naar de SP.a tijdens een partijcongres in de nasleep van het Generatiepact. 

De mensen die in de vergaderzaal wilden geraken werden ook getrakteerd op een diarree aan pamfletten. Er was de open brief van de Noig VA aan de SP.a-leden (zie onder), het pamflet van ABVV Oost-Vlaanderen (gebaseerd op een eerder verschenen persbericht) en ook nog een pamflet van "Verontruste Socialisten." Leesvoer en argumenten genoeg dus maar kennelijk mocht het niet baten ...

Het verdict

Na de actie trokken de Noig VA en sympathisanten in stoet terug naar het Volkshuis waar we ons konden opwarmen met lekkere warme soep met brood en glühwein. Daar werd dan in spanning gewacht op het verdict van de SP.a. Na enkele uren volgde de uitslag: 194 stemmen voor de coalitie, 95 tegen en 3 onthoudingen. Met deze uitslag heeft de SP.a een welgemeende f¨*ck you naar het ABVV en de ideologische socialisten uitgestoken. De aanhangers van het neen-kamp binnen SP.a kwamen vervolgens in het Volkshuis de uitslag verwerken ... De voorstanders hadden hun slag om de postjes thuis gehaald en lieten zich niet meer zien in het Volkshuis. 

Voor diegenen die de interne keuken van de Aalsterse SP.a kennen, was de uitslag geen verrassing. De SP.a zit sinds mensenheugenis in het bestuur van de stad Aalst. Hierdoor konden carrièristen zonder scrupules zich gemakkelijk nestelen in de socialistische partij en transformeerden ze de partij gedeeltelijk tot een poel van gewillig kiesvee dat door cliëntelisme wordt onderhouden. De dagen vooraf werd het spel bijzonder grof gespeeld: gemeentepersoneel werd bijvoorbeeld wijs gemaakt dat de SP.a IN de coalitie er zou voor zorgen dat ze hun job niet zouden verliezen ... wat gezien de radicale privatiseringsdrift van de lokale N-VA zeer twijfelachtig is. Van het ASZ (Aalsters Stedelijk Ziekenhuis) werd beweerd dat het zijn vrijzinnig karakter (?) ging verliezen, met andere woorden een "tsjevenkot" zou worden waar euthanasie en dergelijke niet langer zou kunnen. Dit zijn enkele voorbeelden van de lulkoek die verkocht werd om de SP.a stemmers schrik aan te jagen en hen voor een "Ja" stem te mobiliseren. Vanuit dit oogpunt veroordelen we dan ook niet de leden die zich hebben laten bang maken maar wel de aanstokers van deze  angstcampagne. Buiten mensen blazen wijs maken, werd er ook overgegaan tot regelrechte intimidatie en bedreigingen. Aalst heeft zich weer eens het "kleine Charleroi aan de Dender" getoond ... 

De nasleep


De aanhangers van het interne neen-kamp aanvaarden de "democratische stemming" en sluiten voorlopig terug de rangen. Patrick De Smedt (OCMW-voorzitter) zet na 24 jaar een punt achter een politieke loopbaan: hij doet afstand van zijn toekomstig schepenambt omdat hij zich niet kan vinden in de huidige situatie.

Ondertussen is gebleken dat de tekst van het raamakkoord voor de coalitie nog steeds niet vrij gegeven is ... De SP.a-leden hebben dus in de praktijk blind gestemd: "Eerst de postjes en dan de inhoud." Mocht men het wagen in de vakbond om een CAO te stemmen ZONDER de tekst te leveren aan de militanten, zou het kot te klein zijn. Bij de Aalsterse SP.a is men kennelijk op een belangrijke minderheid na alle kritische zin verloren ...

Dinsdagmiddag verzond Noig VA onderstaand persbericht en 's avonds kwam het organisatiecomité samen om de algemene vergadering op woensdag 21 november (19u30 Volkshuis) voor te bereiden. Onze oriëntatie naar de SP.a toe met de laatste acties had vooral te maken met de aard van het protest, niet met de politieke ideeën van de mensen die deel uitmaken van de Noig VA. We zullen dan ook pogingen ondernemen om de beweging verder te verbreden en ons niet te beperken tot het traditionele rode publiek. Gezien de linkse oppositie niet zal komen van de SP.a, zullen de Noig VA hun verantwoordelijkheid opnemen:  
Weir doeng voesj!

Persbericht Noig VA van dinsdag 6 november:

NOIG VERONTRUSTE AALSTENAARS GEVEN NIET OP
De Noig Verontruste Aalstenaars nemen via de pers kennis van het resultaat van de stemming van de SP.A-leden te Aalst. Net als anderen respecteren wij de democratische mening van de opgekomen SP.A-leden. Een democratische samenleving gaat evenwel verder dan besluiten en stemmingen. Democratie is een proces zonder eind(be)stemming. Een democratische beslissing en debat kent ook geen ruimtelijke beperkingen: wij staan op het recht om publieke debatten te voeren ook met mensen van buiten de SP.A of van buiten Aalst. Deze discussie overstijgt de grenzen van de stad.
Onze groep wil dan ook zijn actie verder zetten en wil met de petitie en andere acties blijven werken. De nieuwe bestuursmeerderheid start niet vandaag maar op 2 januari.
Noig Verontruste Aalstenaars hoopt dat de SP.A-leden ook de kans krijgen om te discussiëren over het raamakkoord. Wij horen verschillende politieke mandatarissen verklaringen afleggen over akkoorden maar stellen vast dat de SP.A-leden dit akkoord gisteren niet te zien kregen. Wij vragen de Aalsterse politici om dit akkoord publiek te maken. Een volwassen discussie beperkt zich niet tot de vraag met wie je een meerderheid gaat vormen om de stad te besturen, maar gaat over hoe je bestuurt en welke maatregelen je wil nemen! De Aalstenaars hebben recht op die informatie. De rest van Vlaanderen moet de kans krijgen het inhoudelijk debat mee te voeren. Een democratisch proces sluit zich niet op achter gesloten deuren en documenten, maar gooit de deuren net open.
Noig VA vergadert vanavond om 20 uur in het Aalsterse Volkshuis om verdere acties te bepreken.

Open brief aan de leden van sp.a Aalst van Noig VA op maandag 5 november 


Beste sp.a-lid,

De keuze om wel of niet in een coalitie te stappen met N-VA en CD&V, is allicht voor jou een moeilijke keuze. “Ja” of “nee”, geen van beide antwoorden is om echt vrolijk van te worden.

Begrijpelijk …

Door de uittredende coalitie werden namelijk – letterlijk en figuurlijk – vele werven opgestart. Los van de kritiek die daar kan op klinken, kunnen we begrijpen dat de betrokkenen dat werk willen verder zetten en afmaken. Op het eerste zicht lijkt dat (enkel) mogelijk door deel te nemen aan de coalitie.
We kunnen ook begrijpen dat je niet graag een ander (persoon of partij) met de pluimen ziet gaan lopen van projecten die je zelf met veel moeite opgestart hebt. Ook dat zou er kunnen voor pleiten om in de coalitie te stappen.
We kunnen eveneens, zelfs nog het meest van al, begrijpen dat je als de dood bent voor de sociale rampen die een NV-A-CD&V coalitie zou kunnen aanrichten. Sommigen pleiten er daarom voor om er in te stappen “om erger te vermijden”.

Maar geen illusies …

Stel je dan toch eens heel goed de vraag hoe zwaar je op die coalitie zou kunnen wegen als kleinste partij, die niet eens nodig is om een meerderheid te vormen. Wij vrezen dat het een grote illusie is dat sp.a echt zou kunnen wegen op de beslissingen en bijgevolg sp.a zal meegesleurd worden in een (ultra-)rechts verhaal, waar de partij elke vorm van geloofwaardigheid bij verliest.
Het ABVV Oost-Vlaanderen schreef in zijn persbericht van 23 oktober :”Aalst wordt het laboratorium voor het uittesten van de extreem Vlaams-nationalistische recepten voor het Vlaanderen van na de verkiezingen in 2014”.
Inderdaad. En dan is de vraag van vandaag : wil sp.a Aalst daar aan meedoen? Volgens ons is dat de beste garantie om binnen 6 jaar in Aalst helemaal van de kaart geveegd te worden…

Oppositie : niet het einde van de wereld, maar een nieuw begin

In datzelfde persbericht van 23/10 stond ook : “Het ABVV Oost-Vlaanderen roept (…) op om de juiste prioriteiten te stellen en de échte problemen aan te pakken. Investeren in onderwijs, kinderopvang, armoedebestrijding, sociale huisvesting, tewerkstelling en een échte maatschappelijke integratie moeten voorrang krijgen op het onderstrepen van de Vlaamse romantiek.”

We kunnen het niet beter formuleren. Wij denken dat het stellen van die prioriteiten met DEZE coalitie totaal onmogelijk zal zijn en het voeren van een linkse politiek in de huidige context beter zal lukken vanuit de oppositie dan in het keurslijf van die coalitie. Sp.a zou dan in elk geval de handen vrij hebben om, samen met andere progressieve krachten en met het middenveld de asociale politiek van die coalitie aan te klagen en acties te ontwikkelen en te ondersteunen die alternatieven proberen af te dwingen. Dat zal niet altijd lukken, maar allicht lukt het vaker zo dan van in de coalitie. Het zal een basis leggen voor een omkering van de situatie, waarbij links er op termijn in slaagt om de huidige rechtse vloedgolf te stoppen.

Sp.a-er, laat zowel je linkse hart als je linkse verstand spreken en stem TEGEN deze coalitie!

Vanwege
Noig Verontruste Aalstenaars”

Wat de uitkomst hier vanavond ook mag zijn, wij gaan voort, want de opbouw van een links alternatief stopt niet hier. Wij (Noig VA) nodigen allen die onze bekommernissen delen, vriendelijk uit om de hoofden bij elkaar te steken op woensdagavond 21 november om 19u30 in de vergaderzaal van het ABVV (2de verdieping Volkshuis aan de Houtmarkt)