maandag 26 november 2012

Oprichtingsmeeting ROOD! Dendermonde

STARTvergadering DENDERMONDE
Maandag 3 december om 19 uur
Taverne Tijl (1e verdieping) Grote Markt 34 
spreker: Stephen Bouquin


Uit de gemeenteraadsverkiezingen kunnen we twee dingen duidelijk concluderen. Ten eerste dat het Belgisch kapitalisme zich in een diepe politieke crisis bevindt. De afkeer voor de traditionele partijen resulteerde in Vlaanderen in de overwinning van N-VA. De periode die voor ons ligt, zal dan ook gekenmerkt worden door groeiende communautaire tegenstellingen. De strijd tegen de komende besparingslawine zal men proberen te verzwakken door de werknemers te verdelen langs nationale lijnen.
.
Een tweede iets dat we uit de resultaten van de gemeenteraadsverkiezingen kunnen opmaken, is de groeiende opening voor consequent links. De resultaten van ROOD! in Vlaanderen (o.a. in Gent, Antwerpen, Oostende, Niel ...) en deze van Gauches Communes in Sint-Gillis (Brussel) hebben bewezen dat een campagne gebaseerd op een openlijk socialistisch programma bredere steun kan verwerven. Vele arbeiders zijn ervan overtuigd geraakt dat ze in hun strijd tegen de besparingspartijen enkel kunnen rekenen op hun eigen kracht. Ook de uitslagen van LSP (Linkse Socialistische Partij), PVDA (Partij van de Arbeid), LEEF!, Front de Gauche en andere linkse formaties en lijsten vallen hierin te kaderen.

In Dendermonde stemden 153 inwoners voor het radicaal links programma van LSP. Lang niet genoeg voor een verkozene in de gemeenteraad, maar de aanwezigheid van een linkse oppositie opende wel de ruimte voor discussie en samenwerking onder vakbondsmilitanten en politiek georiënteerde individuen. Militanten van ABVV, ACV en LSP beslisten om na de verkiezingen een vergadering te beleggen met als doel een ROOD-werking te starten in de regio van Dendermonde. Iedere linkse militant, activist en geïnteresseerde is welkom op deze startvergadering van 3 december.