woensdag 2 januari 2013

2 januari: Actie NOIG VA aan installatie nieuwe Aalsterse gemeenteraad


Pamflet/persbericht over de actie:


Nieuw stadsbestuur (en gemeenteraad): wij houden u in het oog!

De installatie van de nieuwe Aalsterse gemeenteraad is voor ons een gelegenheid om ruchtbaarheid te geven aan het feit dat we zeer verontruste Aalstenaars zijn én blijven.
N-VA (15 zetels), CD&V (8 zetels) en sp.a (7 zetels) vormen vanaf nu in Aalst samen het College van Burgemeester en Schepenen.

Daar worden wij niet vrolijk van, maar och, tot daar aan toe… ware het niet dat:

      * Karim Van Overmeire, één van de tenoren van N-VA Aalst en vanaf nu ook schepen in Aalst, tot voor kort één van de tenoren was van Vlaams Belang/Blok en mede-auteur van het racistische 70-punten programma van deze extreemrechtse partij. Wij geloven niet dat hij – door 2 jaar geleden over te stappen naar N-VA - fundamenteel van gedacht veranderd is. Hij heeft dat overigens zelf aangegeven door het fameuze 70-punten programma in essentie te blijven verdedigen.

     * Diezelfde persoon schepen wordt – voor zover we weten - van o.m. Integratie (!) en “Vlaamse Zaken”. Wat dat laatste precies inhoudt, zal nog moeten blijken, maar wij vrezen, net zoals het ABVV-Oost-Vlaanderen dat Aalst “het laboratorium (wordt) voor het uittesten van de extreem Vlaams-nationalistische recepten voor het Vlaanderen van na de verkiezingen in 2014”.

      * Ook nog een tweede N-VA schepen, Mia De Brouwer, een verleden als  Vlaams Belang mandataris heeft. We vrezen dat N-VA op die manier via een achterpoortje het cordon sanitaire rond extreemrechts doorbreekt, met medeplichtigheid van de Aalsterse CD&V en sp.a.

     * Dit, in combinatie met de ultraliberale denkbeelden van N-VA zelf, voor de economisch zwaksten in de maatschappij, o.a. diegenen die ondersteuning behoeven van het OCMW, een regelrechte catastrofe zou kunnen betekenen. Stigmatisering en repressie zorgen enkel voor verdere polarisatie en hebben nog nooit tot oplossingen geleid.

      * 2/3 van de Aalsterse sp.a-leden het gevaar niet begrepen hebben en intern voor deze coalitie hebben gestemd, waarin sp.a niet eens nodig is.

·      * Daardoor de Aalsterse oppositie in de gemeenteraad bijna uitsluitend op rechts dreigt gevoerd te worden met de 7 zetels van Open VLD en zelfs extreemrechts met de 4 zetels van Vlaams Belang. Van de 2 gemeenteraadsleden van Groen kunnen we uiteraard wat progressief weerwerk verwachten. Wij hopen ook op een consequente houding te mogen rekenen van de sp.a-raadsleden die zich eerder niet gelukkig toonden met deze coalitie.

Om al deze redenen, denken wij dat een consequente sociale oppositie buiten de gemeenteraad meer dan ooit nodig zal zijn. Met de Noig Verontruste Aalstenaars willen we deze rol opnemen en dit nieuwe stadsbestuur – en gemeenteraad – nauwlettend in het oog houden. We reiken daarbij de hand aan iedereen die (binnen of buiten de gemeenteraad) onze ongerustheid deelt en wil dat Aalst een warme stad is voor al zijn inwoners, rijk of arm.

Aalst, 2 januari 2013 – Namens “Noig VA” (Noig Verontruste Aalstenaars)

Meer info over Noig VA? Contacteer ons via Johan Dumortier, tel: 0475 57 93 52