zaterdag 14 december 2013

Noig Verontruste Aalstenaars solidair met het stadspersoneel
Het is ondertussen al een tijdje geleden dat NOIG VA nog eens van zich liet horen maar de actie aan de gemeenteraad op 17 december door het stadspersoneel is een uitgelezen moment om de radiostilte te verbreken.

Al diegenen die de handschoen opnemen tegen het antisociale besparingsbeleid van de lokale N-VA en “de rest van de voor-spek-en-bonen coalitie” kunnen op onze actieve steun rekenen.

Het onheil waarvoor we tijdens onze acties verleden jaar waarschuwden, is de laatste maanden spijtig genoeg realiteit geworden. Op dat vlak hadden we liever ongelijk gekregen. Het afschaffen van het leefgeld, de aangekondigde verhoging van de rusthuisprijzen, het systematisch stigmatiseren van de veelkleurige rechteroever door o.a. de vaudeville rond Buurtsport en het Combat Sambo-project (gevechtssport bij kwetsbare jongeren zou automatisch leiden tot criminaliteit?), het snijden in de subsidies van sociale organisaties, het afslanken van het stadspersoneel (- 300 personen) maar tegelijkertijd een verdrievoudiging van het aantal directeurs… zo kunnen we nog een tijdje doorgaan.

Als het op mensen aankomt, hanteert men de botte bijl maar voor extra gebouwen, stenen en putten (zoals men het terecht stelt in het vakbondspamflet) én voor de bedrijven heeft het stadsbestuur plots een gat in de hand. Denk maar aan de lastenverlaging van 680.000 euro voor de bedrijven zonder dat daar maar 1 komma tegenover staat.

Het klopt dat de inleveringstrein overal in Vlaanderen halt houdt. Aalst blijkt evenwel een geval apart: men heeft wat centen maar wil het ideologisch nog harder spelen dan De Wever in zijn eigen Antwerpen. Deze besparingsronde heeft dan ook méér te zien met de eigen ideologische keuzes dan met echte noodzaak.

En dan nog houden we ons hart vast voor wat komen gaat na de nu al mythische “moeder aller verkiezingen” die de besparingsdrift nu tijdelijk nog een beetje in toom houdt. Wij roepen alvast op om de actie van de ACOD aan de gemeenteraad te ondersteunen en zullen met een solidariteitsdelegatie in onze gekende kleuren present geven. Eén jaar rouw was meer dan lang genoeg (zie “Rouwpagina Aalst”) … 

U hoort nog van ons!