dinsdag 13 oktober 2015

Een spook waart door het Aalsters Volkshuis …


Wegens de enthousiaste reacties op de eerste bijeenkomst van MARXISME in het VOLKSHUIS in september beslisten de aanwezigen om er een maandelijks vervolg aan te breien en ook anderen uit te nodigen. Je hoeft heus geen diploma filosofie op zak te hebben maar deelnemen, betekent allerminst ‘vrijblijvende of passieve consumptie’ (het  smeermiddel voor de keel buiten beschouwing gelaten) Het marxisme verder uitspitten, als kompas voor concrete actie, beschouwen we immers als een groepsgebeuren.

De hoofdthema’s voor de bijeenkomsten komen spontaan en organisch bovendrijven tijdens de discussies. Elke sessie duurt van 19u30 tot 22u (inclusief pauze) en volgt een vast stramien:  eerst een korte beschouwing over de politieke actualiteit, gevolgd door een stevige inleiding over het hoofdthema en last but not least wordt ruim de tijd genomen voor vragen en discussie. De gezonde mix van deelnemers zorgt voor een interessante interactie: niet enkel mannen (met baarden) maar ook vrouwen, vakbondsafgevaardigden, jongeren én uiteraard filosofen. De jongste deelnemer, baby Kobe, vond het alvast best te pruimen ;-)

Het verdere hoe en waarom van MARXISME in het VOLKSHUIS kan je lezen in het vorige artikel op deze blog.

Interesse?

De maandelijkse bijeenkomst staat open voor zowel beginnende als doorwinterde vakbondsmilitanten, politieke activisten van allerlei pluimage, ook-marxisten, nieuwsgierige sociaaldemocraten, situationisten en andere tisten. Fascistische roofingbranders worden echter kordaat de deur gewezen.

Tweede sessie MARXISME in het VOLKSHUIS (Houtmarkt 1 in Aalst)
vrijdag 23 oktober om 19u30
Hoofdthema: marxistische economie


info en contact: aalst [at] socialisme.be